Skip to content

A Szuverén Egyén [Összefoglaló]

Yuval Noah Harari történész múltat elemző és jövőt firtató sikerkönyvei (mint a Sapiens) az utóbbi években magyarul is megjelentek. Intellektuálisan stimuláló, összefüggésekre rávilágító és messze mutató könyvek ezek, amelyek az ismert kutatásoktól és biztos elméletektől elrugaszkodva a sorozat végére jövőkutatásba csapnak át.

Minden egyes oldalát imádtam Harari könyveinek, azonban fogalmam sincs, hogy jövendölései bejönnek-e. Épp ezért különösen meglepett, amikor a Harari könyvek stílusához és témájához szorosan kapcsolódó, jövőkutatással is megfűszerezett könyvet, A Szuverén Egyént (The Sovereign Individual) vettem a kezembe.

A könyvet 1999-ben írták, így több, akkor elképzelhetetlen ötlet megvalósítását láthatjuk napjainkban. A húsz éve papírra vetett gondolatok közül előfordulnak félelmetes pontossággal bekövetkező szcenáriók is.

Peter Thiel, a PayPal társalapítója a legnagyobb hatással lévő könyvként jellemezte a Szuverén Egyént. 

A Harari-kötetekhez hasonló, mély és egyedi gondolatokat kibontó, a múltat is a rendszer részeként elemző kötet mindenképp megér egy olvasást.

A Szuverén Egyénről röviden

A könyv témája egy új forradalom, ami függetleníti az egyéneket a 21. századi nemzetállamoktól. 

A kötetben az 

 • erőszakmonopólium megszűnéséről, 
 • a cybertér térnyeréséről, 
 • a munkaerőpiac átalakulásáról, 
 • kormányok befolyásához hasonló szupergazdagok megjelenéséről, 
 • és többek között az elektronikus pénz elterjedéséről jövendölnek a szerzők.

James Dale Davidson egy amerikai befektető, pénzügyi író. Szerzőtársa, William Rees-Mogg pedig a The Times egykori szerkesztője. Egyedi gondolataikat világosan tálalják, gondolatmenetüket pedig más gondolkodók elméleteire is építik.

A történelem során összesen három nagy gazdasági szempontból gyökeresen eltérő korszakot / társadalmat különböztetünk meg:

 1. Vadászó-gyűjtögető társadalom
 2. Mezőgazdasági társadalom
 3. Ipari társadalom
 4. Most pedig egy teljesen új, a társadalmi szerveződés negyedik szakasza tűnik fel: az információs társadalom
the sovereign individual

Ha spoiler nélkül szertnéd elolvasnia a könyvet, akkor itt érdemes megállnod! A továbbiakban összefoglalom a könyv rám legnagyobb hatást gyakorló gondolatait. A Szuverén Egyént magyarra nem fordították le, így a könyvajánlót az angol nyelvű kötet alapján készítem.

Jövőkutatás = Jelenkutatás

“A legtöbb jövőről szóló könyv valójában jelenről szóló könyvek.”

Ahogy Harari Sapiense is az őskorból indul, úgy a Szuverén Egyén is történelmi kontextusba helyezi el az elemzett társadalmi változásokat. 

Egyház, Állam, Egyén

“A technológia forradalmat vált ki a hatalom gyakorlása terén, amely ugyanolyan biztosan megsemmisíti a nemzetállamot, mint a lőpor és a nyomdák a középkori egyház monopóliumát.”

Az egyház egykori hatalmát csupán elképzelni tudjuk. Az élet olyan területeit befolyásolták, amelyek több száz év után is hatással van az életünkre. Vegyük például a pénteken történő húsfogyasztás tilalmát és annak okait:

“Az egyház nemcsak a legnagyobb feudális földbirtokos volt; jelentős halászatokat is tartott. Az egyházi atyák bevezették a vallásosok számára a halfogyasztás teológiai szükségességét, amely egyébként biztosította termékeik iránti igényt abban az időben, amikor a szállítás és a higiéniai feltételek akadályozták a halfogyasztást.”

“A modern időszakban kialakult intézmények tükrözik az egy vagy több évszázaddal ezelőtti politikai viszonyokat. Az információs kor új képviseleti rendszert és mechanizmusokat igényel a krónikus rendellenességek és akár a társadalmi összeomlás elkerülése érdekében.”

Privatizáció

“A szuverenitás természetének radikális átszervezésére és a politika virtuális halálára számítunk az átalakulás vége előtt az állami uralom és az erőforrások ellenőrzése helyett, és szinte minden állam által nyújtott szolgáltatás privatizációjára számíthatsz te is.”

A privatizációra gazdaságossági szempontok mentén már eddig is volt példa:

“Egyik kormány sem hozott konkrét döntést a rendészeti feladatok kiszervezéséről, és valójában egyetlen feladatot sem szerveztek ki; a magánszektor költözött be.”

Polgár helyett ügyfél

“Az új évezred szuverén egyéne többé már nem lesz az állam vagyontárgya, nem lesz egy de facto tétel a kincstár mérlegében. A 2000-es években történő átmenet után a polgárok már nem állampolgárok lesznek, hanem ügyfelek.”

“A szuverenitás kereskedelme a nemzetállami állampolgárság feltételeit olyan idejétmúlttá fogja tenni, mint ahogyan a lovagi esküt tette a feudalizmus összeomlása.”

“Egy régi kínai népi bölcsesség szerint „A bajoktól való megszabadulás harminchat módszeréből a legjobb módszer a kilépés.” Az információs korban ez a keleti bölcsesség egyszerűen alkalmazható lesz.”

A könyv feltételezései szerint a tehetősek teherként fognak tekinteni az állampolgárságra, különösen a fejlett országok keményen megadóztatott állampolgárai. Egyszerűen lehetővé válik majd az alapvető állampolgári jogok megvásárlása. Egy amerikai állampolgár például 40.000$-ért állampolgárságot vásárolhat például Svájban, mindenféle további adókötelezettség nélkül.

Láttunk már ilyet?

A tudás felértékelődése

“Az, aki képes önmaga oktatására, a történelem során először szinte teljesen szabadon feltalálhatja a saját munkájukat és learathatja hatékonysága gyümölcseit.”

“A zseni szabad lesz, és megszabadul mind a kormány elnyomásától, mind a faji és etnikai előítéletektől..”

“Egy környezetben, ahol a vagyon legnagyobb forrása a fejedben lévő ötletek lesznek a fizikai tőke helyett, bárki, aki tisztán tud gondolkodni potenciálisan gazdaggá válhat.”

A középosztály bukása

“…csökkennek a közepes képességgel rendelkezők lehetőségei; jelentős mennyiségű alacsony hozzáadott értékű képesség esik azon a tartományon kívül, amelyet egy kényelmes megélhetéssel honorálnának…”

“Az információs technológia kiteszi a korábban védett szolgáltatási ágazatokban dolgozó embereket a külföldi versenynek. Ha egy torontói cég húsz évvel ezelőtt könyvelőt akart felvenni, akkor ennek a személynek fizikailag Torontóban vagy az ingázási távolságon belül egy közeli helyen kellett lennie. Az információs korban a budapesti vagy indiai bangalore-i könyvelő elvégezheti a munkát, és az összes szükséges anyagot titkosított formában letöltheti az internetről.”

“Mivel az információs technológia nagymértékben javul tizennyolc havonta vagy annál jelentősebben (Moore-törvény), egyre több szolgáltatási szektorban dolgozó munkavállaló lesz az árversenynek kitéve, amely lényegében meghaladja a politikusok képességét.”

“Az információs technológia világossá teszi, hogy az alacsony képzettségű személyeknek nem az a problémája, hogy termelési képességeiket tisztességtelenül kihasználják; inkább attól félhetnek, hogy képességeikkel valószínűleg nem lesznek képesek érdemben gazdasági értéket teremteni.”

Munkahelyek eltűnése

“A jó munkahelyek eltűnése mellett a jelentős gazdasági értéket létrehozni képes egyének egyre nagyobb mértékben képessé válnak megtartani az általuk létrehozott érték nagy részét. A támogató személyzetet, akik korábban a vállalkozás fő jövedelemszerzői által generált bevétel nagy részét felszívták, alacsony költségű automata ügynökökkel és információs rendszerekkel fogják helyettesíteni.”

“Ez azt jelenti, hogy egy szervezet jobban képes biztosítani a legmagasabb színvonalú szolgáltatást, ha kiszervezi a funkciót, és nem pedig úgy, hogy megtartja azt a vállalaton belül, ahol viszonylag nehezebb jutalmazni az egyéneket a feladat megfelelő elvégzéséért.”

“Az állandó bürokrácia helyett a tevékenységeket projektek körül fogják megszervezni, ugyanúgy, ahogy a filmgyártók már működnek.”

“Az ipar utáni időszakban az állás a feladat lesz, amit végzel, nem pedig valami (pozíció), amit birtokolsz.”

Az internet fejlődése

1. Az internet csak egy katalógus

“A legprimitívebb megjelenése az információs korszaknak az internet csupán információs médiumként való használata, ami ipari korszaki ügyleteket hivatott segíteni. Ezen a ponton az internet nem több, mint katalógusok egzotikus megjelenése. Virtuális szőlőskert, például. Az első kiberkereskedők egyike egyszerűen bort árul egy weboldalról.”

2. Korábban lehetetlen funkciók

“Az internetes kereskedelem közbenső szakaszában az információs technológiát olyan módon fogják alkalmazni, amely az ipari korszakban lehetetlen lett volna, például a távolsági számvitelben vagy az orvosi diagnózisban.”

“Az internetes kereskedelem második szakasza továbbra is a régi intézményi kereten belül fog működni, nemzeti valutákat alkalmazva és a nemzetállamok joghatósága alárendelve.”

3. Kibertér megjelenése

“Egy fejlettebb szakasz fogja jelezni a valódi internetes kereskedelemre való áttérést. A tranzakciók nem csak a hálózaton keresztül történnek majd, hanem a nemzetállamok joghatóságain kívülre is vándorolnak. A fizetés számítógépes valutában fog történni.”

“A nyereséget a kiberbankokban fogják elkönyvelni. A befektetéseket  pedig kiberbrókereknél fogják realizálni. Sok ügylet nem lesz adóköteles. Ebben a szakaszban a kiberkereskedelem jelentős megapolitikai következményekkel fog járni, amint azt már felvázoltuk.”

A könyv írásakor még csak az első szakaszban tengődő internet nem csak a megjövendölt második szakaszba lépett, hanem a kibertér határait feszegeti napjainkban. Gondoljunk csak a határokon átívelő fizetésre és az “internetes bankokra”, amelyek bár még kötelesek megfelelni nemzetállami előírásoknak, valójában azonban államok nélkül is működnének.

Személyre szabott információ

“Még a médiától rendszeresen kapott információ is általad választhatóvá válik. A tömegkommunikációs média individualizálttá válik.”

“Ha mindenekelőtt a sakk iránt érdeklődik, akkor az esti hírek közvetítését beprogramozhatja, hogy az Ön számára fontos információkat tartalmazzon a sakkról.”

 • Individualizált média vagy közösségi média? 
 • Személyre szabott hírek vagy Google News?
 • Streamingszolgáltatók és személyre szabott filmajánlók. 

Folytathatnánk a sort, de a lényeget szerintem sikerült szemléltetni. A szerzőpáros 1999-es jóslata a 21. század első felében félelmetes pontossággal következett be.

Új globális nyelv

“A globális számítógépes linkek nem fogják visszahozni a latin nyelvet, mint egyetemes nyelvet, de elősegítik a kereskedelem áthelyezését a helyi dialektusokból, például a francia nyelvről Quebecben, az internet új globális nyelvére a világhálón – a nyelvre, amire Otis Redding és Tina Turner tanította a világot, a rock and roll nyelvére, az angolra.”

“A nyelv csupán egy dialektus hadsereggel és flottával. “ MARIO PEI 

Az oktatás függetlenedése

“A középkorban az oktatás határozottan az egyház ellenőrzése alatt állt. A modern korban az oktatás az állam ellenőrzése alatt állt. Eric Hobsbawm szavai szerint „az állami oktatás az embereket egy adott ország polgáraivá alakította:” parasztokat franciákká.”

“Az információs korban az oktatást privatizálják és individualizálják. Már nem fogja megterhelni a nehéz politikai poggyász, amely az iparosodás során az oktatást jellemezte. A nacionalizmust nem fogják folyamatosan masszírozni az elme minden sarkába.”

A Szuverén Egyén előrejelzéseinek fényében nem is olyan meglepő az online tanfolyamok népszerűségének növekedése.

Küzdelem vs. eredmény

“Az emberek számára inkább a harc, mint az eredmény számít; cselekvésre készítettek bennünket, és az eredmény nagy csalódást okozhat. Az ambíció – bármi legyen is – mozgásba hozza a küzdelmet, de a küzdelem élvezetesebb, mint az eredménye, még akkor is, ha a elérjük a célt.”

A kibergazdaság

“A következő évszázad leggyorsabban növekvő és legfontosabb új gazdasága nem Kína, hanem a kibergazdaság. Ennek teljes kihasználásához el kell helyezned vállalkozásodat vagy szakmádat a világhálón.”

“A kognitív képességeket soha nem látott módon fogják jutalmazni. Fontosabb lesz a tiszta gondolkodás, mivel az ötletek a gazdagság egyik formájává válnak.”

…végül pedig egy furcsa jóslat:

Utazás korlátozása vírussal

“Az utazást hatékonyan visszatarthatja a biológiai háború, például egy halálos járvány kitörése. Ez nemcsak visszatarthatja a utazás vágyát, hanem az egész világon a joghatóságok számára mentséget adhat a határok pecsételésére és a bevándorlás korlátozására.”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük