Skip to content

SWOT elemzés készítése példákkal

A SWOT elemzés egy stratégiai tervezési eszköz, amelyet szervezetek és egyének egyaránt használhatnak a belső erősségek és gyengeségek, valamint a külső lehetőségek és fenyegetések azonosítására.

Az elemzés célja, hogy világos képet adjon az adott helyzet állapotáról, lehetővé téve a célirányos és informált döntéshozatalt.

SWOT egy mozaikszó, amely az angol

 • Strengths (Erősségek),
 • Weaknesses (Gyengeségek),
 • Opportunities (Lehetőségek),
 • Threats (Fenyegetések)

szavak kezdőbetűiből áll.

SWOT elemzés üzleti környezetben

A vállalatok és üzleti vezetők számára a SWOT elemzés létfontosságú eszköz a piaci helyzetük megértésében, a versenyelőnyök kiaknázásában, és a piaci kihívások kezelésében. Segítségével:

 • Stratégiai tervezés: Az elemzés lehetővé teszi a cégek számára, hogy átfogó képet kapjanak belső erőforrásaikról és korlátaikról, valamint a piaci lehetőségekről és kockázatokról.
 • Döntéshozatal: Alapul szolgálhat üzleti stratégiák, termékfejlesztés, piacra lépési tervek kidolgozásához és a források hatékony allokálásához.
 • Versenyelőny: Az erősségek maximális kihasználásával és a gyengeségek kezelésével a vállalatok javíthatják piaci pozíciójukat és versenyelőnyt szerezhetnek.

SWOT elemzés egyéni szinten

Az egyének számára a SWOT elemzés segíthet a személyes fejlődési célok megfogalmazásában és elérésében, azáltal, hogy:

 • Önreflexió: Támogatja az önreflexiót és önismeretet, amely alapvető az egyéni erősségek és fejlesztendő területek azonosításában.
 • Célok meghatározása: Segít azonosítani a személyes és szakmai lehetőségeket, és támogatja a realisztikus, elérhető célok kitűzését.
 • Akkadályok leküzdése: Felhívja a figyelmet a potenciális akadályokra és fenyegetésekre, lehetővé téve azok hatékony kezelését vagy elkerülését.

A SWOT elemzés alkalmazása tehát mind üzleti, mind személyes kontextusban lehetőséget nyújt a jelenlegi állapot átfogó értékelésére, stratégiai tervezésre, és a célirányos cselekvés tervének kidolgozására. Ezáltal növeli a siker esélyét mind a vállalatok, mind az egyének számára.

SWOT elemzés készítése

swot elemzés

A SWOT elemzés négy alapvető elemre épül: Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek és Fenyegetések. Ezek az elemek segítenek strukturált keretet adni az adott szervezet vagy projekt aktuális helyzetének átfogó értékeléséhez. Az alábbiakban részletezem a négy lépés kibontását:

1. Erősségek (Strengths)

 • Definíció: Azok a belső tulajdonságok és erőforrások, amelyek előnyt biztosítanak a szervezet számára a versenytársakkal szemben vagy amelyek támogatják a céljainak elérését.
 • Kérdések az elemzéshez: Miben vagyunk jók? Milyen egyedi erőforrásokkal vagy képességekkel rendelkezünk? Mi adja a versenyelőnyünket?
 • Példák: Magasan képzett munkaerő, erős márkanév, kiváló ügyfélszolgálat, egyedülálló technológia, stb.

2. Gyengeségek (Weaknesses)

 • Definíció: Azok a belső tényezők, amelyek hátráltathatják a szervezetet céljainak elérésében vagy versenyhátrányt jelenthetnek.
 • Kérdések az elemzéshez: Milyen területeken van szükség javításra? Milyen erőforrások hiányoznak? Hol vannak a versenytársaink előnyben velünk szemben?
 • Példák: Alacsony munkaerő-morál, elavult technológia, pénzügyi korlátok, stb.

3. Lehetőségek (Opportunities)

 • Definíció: A külső tényezők, amelyek előnyösek lehetnek a szervezet számára, ha megfelelően kihasználják őket.
 • Kérdések az elemzéshez: Milyen piaci trendeket vagy változásokat használhatunk ki? Milyen új célpiacok vagy technológiai fejlesztések nyílnak meg előttünk?
 • Példák: Növekvő piaci igények, technológiai innovációk, piaci rés kihasználása, stb.

4. Fenyegetések (Threats)

 • Definíció: A külső tényezők, amelyek károsíthatják a szervezet működését vagy veszélyeztethetik a céljainak elérését.
 • Kérdések az elemzéshez: Milyen külső akadályokkal szembesülünk? Milyen piaci trendek vagy változások jelenthetnek veszélyt számunkra?
 • Példák: Versenytársak erősödése, változó piaci szabályozások, negatív gazdasági trendek, stb.

Hogyan készítsünk SWOT elemzést a lépéseken túl?

swot elemzés készítése

A SWOT elemzés készítéséhez, miután az alapvető lépéseket (Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek, Fenyegetések azonosítása) már ismerjük, fontos egy strukturált, lépésről lépésre haladó megközelítést alkalmazni. Az alábbiakban egy gyakorlati útmutatót találsz a SWOT elemzés készítéséhez:

1. Előkészítő Munka

 • Célkitűzés meghatározása: Határozd meg, hogy mi a SWOT elemzés célja. Ez lehet egy projekt, egy termék, egy személyes karrierút vagy akár egy teljes szervezet.
 • Csapat összeállítása: Ha szervezeten belül végzed, válassz ki egy keresztmetszeti csapatot, amely különböző perspektívákat képvisel.

2. Adatgyűjtés

 • Belső adatok gyűjtése: Gyűjtsd össze az információkat a szervezet belső működéséről, pénzügyi helyzetéről, erőforrásairól, folyamatairól, stb.
 • Külső információk gyűjtése: Végezzen piackutatást, hogy megismerje a piaci trendeket, versenytársakat, ügyfélpreferenciákat, stb.

3. SWOT Mátrix Készítése

 • Mátrix létrehozása: Készíts egy négy részre osztott táblázatot, mindegyik rész az Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek és Fenyegetések számára.
 • Elemek feltöltése: Töltsd ki az előkészítő munka során gyűjtött információk alapján a mátrixot, konkrét példákkal és megfigyelésekkel.

4. Elemzés és Priorizálás

 • Elemzés: Értékeld az egyes tényezőket, figyelembe véve, hogyan befolyásolják a cél elérését.
 • Priorizálás: Azonosítsd a legfontosabb erősségeket, amelyeket ki kell használni, a legkritikusabb gyengeségeket, amelyeket kezelni kell, a legnagyobb lehetőségeket, amelyeket meg kell ragadni, és a legnagyobb fenyegetéseket, amelyeket el kell hárítani.

5. Stratégiai Tervezés

 • Stratégiák kialakítása: Használjuk a SWOT elemzést, mint alapot a stratégiák kialakításához. Például, hogyan lehet a erősségeket használni a lehetőségek kihasználására, vagy a gyengeségek leküzdésére a fenyegetések minimalizálása érdekében.
 • Cselekvési terv: Készíts konkrét, megvalósítható lépéseket a kiválasztott stratégiák végrehajtására.

6. Implementáció és Nyomon Követés

 • Végrehajtás: Kezdd el a cselekvési terv implementálását, ügyelve a felelősök és határidők meghatározására.
 • Értékelés és beállítás: Rendszeresen értékeld az előrehaladást, és szükség szerint állítsd finomhangolásokat, hogy alkalmazkodj a változó körülményekhez.

Ez a folyamat biztosítja, hogy a SWOT elemzés ne csak egy statikus dokumentum legyen, hanem egy élő eszköz, amely elősegíti a folyamatos fejlődést és alkalmazkodást.

SWOT elemzés példa

Most pedig nézzük meg a SWOt elemzést egy gyakorlati példát keresztül:

A Tech YouTuber

Egy telefonokat tesztelő YouTube csatorna üzemeltetése egy izgalmas és potenciálisan jövedelmező vállalkozás lehet a technológia és a digitális tartalom fogyasztásának korában. A mobiltelefonok állandó fejlődése és az új modellek gyakori megjelenése folyamatosan biztosítja a tartalomért éhes nézőközönséget. A YouTube platformja ideális közeg az ilyen típusú tartalom megosztására, mivel lehetővé teszi a vizuális és interaktív bemutatók hatékony átadását.

Egy telefonokat tesztelő YouTuber karrierjének és üzleti modelljének SWOT elemzése segít feltárni a stratégiai tervezéshez szükséges erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és fenyegetéseket.

swot elemzés példa

Erősségek (Strengths)

 • Szakértői tudás: Mélyreható ismeretek a mobiltechnológiában és a piaci trendekben.
 • Nagy elérés: A YouTube globális platform, amely lehetővé teszi a széles körű közönség elérését.
 • Interaktív tartalom: Videók, amelyek bemutatják a telefonok valós idejű tesztelését, nagy értéket képviselnek a fogyasztók számára.
 • Szponzorációs lehetőségek: A mobiltelefon gyártóktól és kapcsolódó termékek gyártóitól származó reklám- és szponzorációs lehetőségek.

Gyengeségek (Weaknesses)

 • Magas verseny: A piac tele van hasonló tartalmat készítő YouTuberekkel.
 • Függőség a YouTube algoritmusaitól: A nézettség és az elérés erőteljesen függ a platform változó algoritmusaitól.
 • Technológiai beruházások: A legújabb eszközök és technológiák beszerzése magas költségekkel járhat.
 • Tartalomgyártás költségei: A minőségi videók előállítása időigényes és költséges lehet.

Lehetőségek (Opportunities)

 • Új modellek és technológiák: Állandóan új termékek jelennek meg, amelyek új tartalmak készítésére adnak lehetőséget.
 • Kiterjesztett tartalom: A tartalom diverzifikálása, például javítási útmutatók, tippvideók, unboxing videók.
 • Közösségi média és egyéb platformok: A tartalom népszerűsítése más platformokon keresztül történő terjesztésével.
 • Együttműködések: Más YouTuberekkel vagy márkákkal való együttműködés új közönségeket vonzhat.

Fenyegetések (Threats)

 • Technológiai változások: Az iparági innovációk megváltoztathatják a tartalom iránti keresletet.
 • Szabályozási kockázatok: A digitális tartalmak szabályozásának változásai befolyásolhatják a tevékenységet.
 • Negatív visszajelzések és kritikák: A termékek negatív értékelése ellenséges reakciókat válthat ki a gyártóktól vagy a nézőktől.

Hogyan tovább?

A SWOT elemzés egy rendkívül hasznos eszköz minden üzleti szereplő, tartalomkészítő és egyén számára, aki szeretné pontosan felmérni jelenlegi helyzetét, kiaknázni erősségeit, felkészülni a gyengeségek kezelésére, lehetőségeket azonosítani a növekedésre, és felkészülni a potenciális fenyegetésekre.

Egy telefonokat tesztelő YouTuber példáján keresztül láthattuk, hogyan segíthet a SWOT elemzés tisztán látni a kihívásokat és lehetőségeket egy olyan dinamikus és versenyorientált területen, mint a digitális tartalomgyártás. A SWOT elemzés nem csupán egy pillanatkép az adott helyzetről, hanem egy folyamatosan fejlődő stratégiai terv alapja, amely lehetővé teszi a személyeknek és szervezeteknek, hogy alkalmazkodjanak a változó körülményekhez, proaktívan kezeljék a kihívásokat, és kihasználják a piaci lehetőségeket.

Az elemzés során nyert betekintések és a következő lépések megtervezése elengedhetetlen a sikeres adaptációhoz és a hosszú távú sikerhez vezető úton.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük